Top Universities in Poland

Introduction

What are the most popular Universities in Poland? uniRank tries to answer this question by publishing the 2018 Polish University Ranking of 127 recognized Polish higher-education institutions meeting the following uniRank selection criteria:

  • being chartered, licensed and/or accredited by the appropriate Polish higher education-related organization
  • offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
  • delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
Our aim is to provide a non-academic League Table of the top Polish Universities based on valid, unbiased and non-influenceable web metrics provided by independent web intelligence sources rather than data submitted by the Universities themselves.

2018 Polish University Ranking and League Table 2018 League Table

sort by:
filter by:

# University Town
1 Uniwersytet Warszawski Warsaw
2 Uniwersytet Jagiellonski Krakow
3 Politechnika Warszawska Warsaw ...
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Krakow
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznan ...
6 Uniwersytet Wroclawski Wroclaw
7 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Torun ...
8 Politechnika Wroclawska Wroclaw
9 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Lublin ...
10 Uniwersytet Slaski w Katowicach Katowice ...
11 Uniwersytet Gdanski Gdansk ...
12 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Lublin ...
13 Politechnika Poznanska Poznan
14 Politechnika Gdanska Gdansk
15 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Krakow
16 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Rzeszow
17 Politechnika Slaska w Gliwicach Gliwice
18 Uniwersytet Lódzki Lodz
19 Politechnika Lódzka Lodz
20 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warsaw
21 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Warsaw
22 Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie Olsztyn
23 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw
24 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakow
25 Politechnika Opolska Opole
26 Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu Poznan ...
27 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
28 Politechnika Czestochowska Czestochowa
29 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Krakow
30 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
31 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznan
32 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wroclaw
33 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Warsaw
34 Politechnika Bialostocka Bialystok
35 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych Warsaw ...
36 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin
37 Uniwersytet Opolski Opole
38 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin
39 Politechnika Lubelska Lublin
40 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi Lodz
41 Uniwersytet w Bialymstoku Bialystok ...
42 Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
43 Uniwersytet SWPS Warsaw ...
44 Akademia Leona Kozminskiego Warsaw
45 Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna Lodz ...
46 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biala
47 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi Lodz
48 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce
49 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warsaw ...
50 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Wroclaw
51 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi Lodz
52 Wojskowa Akademia Techniczna Warsaw
53 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach Kielce
54 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
55 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice
56 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznan
57 Gdanski Uniwersytet Medyczny Gdansk ...
58 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan
59 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz
60 Uniwersytet Szczecinski Szczecin
61 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich Wroclaw
62 Uczelnia Lazarskiego Warsaw
63 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice ...
64 Akademia Morska w Gdyni Gdynia
65 Uniwersytet Medyczny w Lodzi Lodz
66 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin
67 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
68 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie Szczecin
69 Akademia Pomorska w Slupsku Slupsk
70 Politechnika Koszalinska Koszalin
71 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie Krakow
72 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice
73 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku Bialystok
74 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin
75 Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu Radom
76 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie Warsaw ...
77 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie Warsaw
78 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja Krakow
79 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin
80 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Warsaw
81 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania Warsaw
82 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University Nowy Sacz ...
83 Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu Wroclaw
84 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu Wroclaw
85 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie Krakow
86 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznan
87 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Katowice
88 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku Gdansk
89 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Warsaw
90 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa
91 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu Wroclaw
92 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznan
93 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy Lomza
94 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie Krakow
95 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Warsaw
96 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznan ...
97 Akademia Muzyczna w Krakowie Krakow
98 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Warsaw
99 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu Zamosc
100 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie Czestochowa
101 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelm
102 Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku Gdansk
103 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie Krakow
104 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw
105 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice
106 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Katowice
107 Akademia Muzyczna w Gdansku Gdansk
108 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie Warsaw
109 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Pultusk
110 Akademia Polonijna w Czestochowie Czestochowa
111 Bielska Wyzsza Szkola im. J. Tyszkiewicza Bielsko-Biala
112 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile Pila
113 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa Wyspianskiego w Krakowie Krakow
114 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku Bialystok ...
115 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
116 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Olsztynie Olsztyn
117 Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie Warsaw
118 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Kielce
119 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku Plock ...
120 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach Kielce
121 Uczelnia Jana Wyzykowskiego Polkowice
122 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie Ciechanow ...
123 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Warsaw ...
125 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu Walcz
126 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku Gdansk ...
127 Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach Siemiatycze
Un Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu Wroclaw
Legend: Un Unranked

Related resources