Universities in Japan

2019 Japanese University Ranking2019 Uni Ranking

2019 Sub-rankings by Administrative Division 2019 Sub-rankings by Administrative Division

League Tables and University sub-rankings of Japanese Universities in the following administrative divisions:


Aichi (47)   Akita (5)  
Aomori (9)   Chiba (28)  
Ehime (5)   Fukui (4)  
Fukuoka (30)   Fukushima (8)  
Gifu (12)   Gunma (12)  
Hiroshima (18)   Hokkaido (34)  
Hyogo (35)   Ibaraki (9)  
Ishikawa (11)   Iwate (5)  
Kagawa (4)   Kagoshima (6)  
Kanagawa (27)   Kochi (3)  
Kumamoto (9)   Kyoto (30)  
Mie (7)   Miyagi (14)  
Miyazaki (7)   Nagano (7)  
Nagasaki (8)   Nara (10)  
Niigata (16)   Oita (5)  
Okayama (16)   Okinawa (7)  
Osaka (50)   Saga (2)  
Saitama (27)   Shiga (6)  
Shimane (2)   Shizuoka (11)  
Tochigi (9)   Tokushima (4)  
Tokyo (126)   Tottori (2)  
Toyama (4)   Wakayama (3)  
Yamagata (4)   Yamaguchi (11)  
Yamanashi (8)  

Other Japanese University lists Other University lists