Universities in China

2019 Chinese University Ranking2019 Uni Ranking

2019 Sub-rankings by Administrative Division 2019 Sub-rankings by Administrative Division

League Tables and University sub-rankings of Chinese Universities in the following administrative divisions:


Anhui (35)   Beijing (59)  
Chongqing (18)   Fujian (26)  
Gansu (17)   Guangdong (46)  
Guangxi (26)   Guizhou (20)  
Hainan (7)   Hebei (39)  
Heilongjiang (38)   Henan (49)  
Hubei (50)   Hunan (36)  
Inner Mongolia (15)   Jiangsu (50)  
Jiangxi (27)   Jilin (31)  
Liaoning (52)   Ningxia (6)  
Qinghai (3)   Shaanxi (43)  
Shandong (55)   Shanghai (34)  
Shanxi (24)   Sichuan (40)  
Tianjin (21)   Tibet (3)  
Xinjiang (12)   Yunnan (24)  
Zhejiang (36)  

Other Chinese University lists Other University lists